Kořeny

Statistika rodokmenu

Počet osob: 6156 (198 naživu)
Počet mužů: 3273 (96 naživu)
Počet žen: 2883 (102 naživu)
Počet generací: 15

Muži:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Polák Václav - 90 let 1 měsíc 20 dní (32 923 dní)
Průměrná délka života*: 27 let 4 měsíce 26 dní (10 009 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 26 let 7 měsíců 29 dní (9 738 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 27 let 5 měsíců 24 dní (10 038 dní)
Nejčastější jméno: Jan (570x)

Ženy:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: ? Anna - 95±1 rok
Průměrná délka života*: 28 let 6 měsíců 28 dní (10 437 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 24 let 9 měsíců 14 dní (9 054 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 25 let 1 měsíc 28 dní (9 189 dní)
Nejčastější jméno: Anna (579x)

Všichni:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: ? Anna - 95±1 rok
Průměrná délka života*: 27 let 11 měsíců 16 dní (10 212 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 25 let 8 měsíců 17 dní (9 392 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 25 let 9 měsíců 27 dní (9 432 dní)
Nejčastější jméno: Anna (579x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v březnu (389x)
Nejvíce lidí se narodilo v neděli (686x)
Nejméně lidí se narodilo v červenci (278x)
Nejméně lidí se narodilo v sobotu (501x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v březnu (128x)
Nejvíce lidí zemřelo v pátek (187x)
Nejméně lidí zemřelo v září (80x)
Nejméně lidí zemřelo v sobotu (164x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v listopadu (218x)
Nejvíce svateb bylo v úterý (292x)
Nejméně svateb bylo v prosinci a březnu (14x)
Nejméně svateb bylo v pátek (28x)

Svatby:

Nejmladší nevěsta*: Vedral Anna Marie - věk při svatbě: 14±1 rok
Nejmladší ženich*: Přibyl Matěj - věk při svatbě: 12±1 rok
Nejstarší nevěsta*: Šikola Marie - věk při svatbě: 218 let 11 měsíců 27 dní (79 984 dní)
Nejstarší ženich*: Matura Josef - věk při svatbě: 71 let 6 měsíců 3 dny (26 119 dní)

Nejkratší manželství: Jaroš Jiří & Černý Marie - (detaily manželství) - 0 roků 4 měsíce 8 dní (129 dní)
Nejdelší manželství: Matura Josef František & Harcuba Karolina - (detaily manželství) - 63 let 7 měsíců 26 dní (23 250 dní)

Rodiče:

Nejmladší matka*: Tomášek Kateřina - věk při narození dítěte: 13 let 7 měsíců 22 dní (4 984 dní)
Nejmladší otec*: Přibyl Matěj - věk při narození dítěte: 13±1 rok
Nejstarší matka*: Pešl Antonie - věk při narození dítěte: 77±1 rok
Nejstarší otec*: Mikulka Jan - věk při narození dítěte: 74±1 rok
Nejvyšší věk matky při prvním dítěti*: Pešl Antonie - 72±1 rok
Nejvyšší věk otce při prvním dítěti*: Jungmann Řehoř - 48±1 rok
Maximální počet dětí je 19. Měla je Škvor Jan .

Prarodiče:

Nejmladší babička*: Andrejs Dorota - věk při narození vnoučete: 36±1 rok
Nejmladší děda*: Přibyl Matěj - věk při narození vnoučete: 37±1 rok
Nejstarší babička*: Matěcha Apolena - věk při narození vnoučete: 95±1 rok
Nejstarší děda*: Matura Josef Mikuláš - věk při narození vnoučete: 100±1 rok
Nejvyšší věk babičky při prvním vnoučeti*: Soukalík Eva - 77±1 rok
Nejvyšší věk dědečka při prvním vnoučeti*: Matura Jan - 77 let 10 měsíců 3 dny (28 429 dní)

Praprarodiče:

Nejmladší prababička*: Ježek Kateřina - věk při narození pravnoučete: 61 let 8 měsíců 30 dní (22 555 dní)
Nejmladší praděda*: Matura Jiří - věk při narození pravnoučete: 59 let 9 měsíců 4 dny (21 829 dní)
Nejstarší prababička*: Hořejní Dorota - věk při narození pravnoučete: 123±1 rok
Nejstarší praděda*: Bohumil Antonín - věk při narození pravnoučete: 146±1 rok
Nejvyšší věk prababičky při prvním pravnoučeti*: Hořejní Dorota - 87±1 rok
Nejvyšší věk pradědečka při prvním pravnoučeti*: Musil Bartoloměj - 112±1 rok
* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.